Wat doe ik?

Onze samenleving is in beweging. Inwoners en ondernemers nemen steeds vaker het voortouw om een steentje bij te dragen aan hun omgeving. En gemeenten richten de blik steeds vaker naar buiten als ze plannen aan het maken zijn.

Dat vraagt om een andere benadering: eentje waarbij de inwoner centraal staat. Ik verbind als procesbegeleider mensen, belangen en disciplines van verschillende bloedgroepen aan een koers, plan of opgave.  Hierbij maak ik geen onderscheid tussen sociale en fysieke opgaven. Juist door die verschillende blikken te bundelen ontstaan er stevige oplossingen.

Ik hou van eenvoud: mijn werkwijze is om pittige vraagstukken op te knippen in behapbare en herkenbare brokken, de samenwerking te stroomlijnen, betrokkenen uit te dagen en veel (veel!) ruimte te bieden aan ervaringen vanuit de praktijk. Vaak valt er hierbij een hoop van elkaar te leren. Ik hou het daarbij graag energiek, praktisch en creatief: vernieuwen mag best leuk zijn!