Hoe werk ik?

Voor samenwerken bestaat geen blauwdruk. Ik pas mijn werkwijze dan ook aan op de situatie en de betrokkenen. Meestal is dat een combinatie van luchtige en serieuzere werkvormen binnen een duidelijke en herkenbare (programma- of project)structuur. Hoe dan ook zijn die werkvormen actief en interactief. Ze richten zich bijvoorbeeld op:

  • Het spelenderwijs verkennen van de bandbreedte van een opgave en het vertalen ervan naar scenario’s
  • Een quizvorm waarin betrokkenen samen een opgave verkennen of afbakenen
  • Multidisciplinaire tafels om botsingen en overlappingen in beeld te brengen
  • Out-of-the-box-samenwerking, bijvoorbeeld letterlijk in de vorm van een escape room
  • Ketensamenwerkingsessies waarin betrokkenen routes en knooppunten in kaart brengen