Welkom bij WAAI!

Welkom bij WAAI! Ik ben Sarah van der Werf en ik help organisaties bij het organiseren van een frisse blik op lastige vraagstukken. Ik werk graag met mensen aan maatschappelijke opgaven: samen de wereld een beetje beter en mooier maken. Niet voor niets werk ik vooral in de publieke sector, waar ik zowel sociale als omgevingsopgaven begeleid. Na jaren als (strategisch) adviseur en programmamanager voor gemeenten te hebben gewerkt werk ik nu vanuit mijn eigen bedrijf WAAI.

Ik geloof in de kracht van de groep en zoek samen met de betrokkenen naar nieuwe rollen en oplossingen. WAAI staat daarom niet alleen voor die frisse wind, maar ook voor de hamvraag: waarom doen we dit eigenlijk?

© Foto Linda Bais

WAAI in ’t kort

Je kunt bij mij terecht voor:

Procesbegeleiding

Omgevingsvisies, toekomstvisies, initiatieven en maatschappelijke vraagstukken

Kwartiermaken

Veranderopgaven, samenwerkings-vraagstukken, het opzetten van programma’s en projecten

Advies 

Een frisse blik, concrete handvatten en advies op maat

Wat doe ik?

Onze samenleving is in beweging. Inwoners en ondernemers nemen steeds vaker het voortouw om een steentje bij te dragen aan hun omgeving. En gemeenten richten de blik steeds vaker naar buiten als ze plannen aan het maken zijn.

Dat vraagt om een andere benadering: eentje waarbij de inwoner centraal staat. Ik verbind als procesbegeleider mensen, belangen en disciplines van verschillende bloedgroepen aan een koers, plan of opgave.  Hierbij maak ik geen onderscheid tussen sociale en fysieke opgaven. Juist door die verschillende blikken te bundelen ontstaan er stevige oplossingen.

Ik hou van eenvoud: mijn werkwijze is om pittige vraagstukken op te knippen in behapbare en herkenbare brokken, de samenwerking te stroomlijnen, betrokkenen uit te dagen en veel (veel!) ruimte te bieden aan ervaringen vanuit de praktijk. Vaak valt er hierbij een hoop van elkaar te leren. Ik hou het daarbij graag energiek, praktisch en creatief: vernieuwen mag best leuk zijn!

 

Hoe werk ik?

Voor samenwerken bestaat geen blauwdruk. Ik pas mijn werkwijze dan ook aan op de situatie en de betrokkenen. Meestal is dat een combinatie van luchtige en serieuzere werkvormen binnen een duidelijke en herkenbare (programma- of project)structuur. Hoe dan ook zijn die werkvormen actief en interactief. Ze richten zich bijvoorbeeld op:

  • Het spelenderwijs verkennen van de bandbreedte van een opgave en het vertalen ervan naar scenario’s
  • Een quizvorm waarin betrokkenen samen een opgave verkennen of afbakenen
  • Multidisciplinaire tafels om botsingen en overlappingen in beeld te brengen
  • Out-of-the-box-samenwerking, bijvoorbeeld letterlijk in de vorm van een escape room
  • Ketensamenwerkingsessies waarin betrokkenen routes en knooppunten in kaart brengen